REGLAMENTS "GT - F1 - LMS Div.6 - Grup.C"

VERIFICACIONS 2019

 

 Aplicable a partir del  1-1-2019

• Recordeu que NO es modificable ni rebaixable CAP CARROSSERIA ORIGINAL NI TAMPOC CAP PAS DE RODA o LATERALS de la carrosseria. Seran sancionables segons reglament.

LLEU 10 voltes, GREU 20 voltes per cursa, a criteri del DIRECTOR DE CURSA.

• Si que s'accepta qualsevol exclusió d'elements interiors de les carrosseries que impedeixin el bon funcionament. Això si, en tots els casos amb el vist i plau de la organització, de lo contrari TAMBÉ SERAN SANCIONABLES.


Reglaments Tècnics i Esportius vigents: